Digitalizácia, inovácie a efektivita verejnej správy?
Hacknime to!

Rýchle a moderné riešenia problémov v oblasti zefektívnenia procesov a zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom.

mirri-logos

Hack + Marathon = Hackathon

Vďaka unikátnemu projektu pod značkou hacknime.to z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spájame a vytvárame komunitu kreatívnych TECH ľudí, ktorých riešenia v oblasti zjednodušovania procesov verejnej správy a zlepšovania kvality poskytovaných digitálnych služieb pozitívne menia životy nás – občanov. Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Rok 2022 v číslach

0

hackathony

0
účastníkov
0
riešiteľských tímov
0
hodiny pitch contestu
0
víťazi

Gratulujeme víťazom

ROP_2356
Pishkotky

víťaz  Hackathonu
Hacknime dezinformácie

1-miesto
Valec
víťaz  Hackathonu
Seniori v digitálnom svete

Potrebujete pomôcť s digitalizáciou?

Hackathony

PRIPRAVUJEME
CHYSTÁME
e843cba3-3397-4885-af80-10808db0b3eb

Digitálny občan

Navrhni digitálne riešenie pre vytvorenie integrovanej platformy pre poskytovanie digitálnych služieb a participáciu obyvateľov mesta Prešov vo forme digitálnej identity.

PRIPRAVUJEME
CHYSTÁME
a0fb351e-0a16-4b28-a49d-8928e5a099e2
ZREALIZOVANÉ
ZREALIZOVANÉ

Hackni si súťažné podklady 

Poď digitalizovať Úrad pre verejné obstarávanie a navrhni riešenie, ktoré bude automaticky vyhľadávať a generovať prispôsobené vzorové súťažné podklady a všeobecné obchodné podmienky, pričom umožní výber medzi jednoduchými a modulárnymi súťažnými podkladmi.

PRIPRAVUJEME
CHYSTÁME
ZREALIZOVANÉ

Digitálny a efektívny úrad bez papiera

Navrhni systém pre správu dokumentov (DMS) na tvorbu, správu a sledovanie životného cyklu dokumentov s rešpektovaním procesov a zákonov v prostredí samosprávneho kraja.

PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ

Registre kultúrnych subjektov

Navrhni komplexné IT riešenie pre dynamické vytváranie a napĺňanie registrov kultúrnych subjektov.
PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ
Budovanie mesta s prehľadným systémom investícii
Digitalizácia procesu implementácie investičných akcií v meste Trenčín a správa investičných akcií pomocou systémového riešenia.
PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ

Digitálne dvojča mesta Prešov

Inovatívny digitálny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie, priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.

PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ
Hackni si vjazd do historického centra mesta

Vytvorenie zjednoteného systému na optimalizáciu povoľovaní vjazdu do historického centra Bratislavy vrátane infraštruktúry na zabezpečenie kontrolovaného vstupu.

PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ

Moje dáta

Máš nápad ako využiť dostupné údaje z verejnej správy na vytvorenie inovatívnej digitálnej platformy pre občanov alebo podnikateľov? Chceš byť pri vzniku pripravovaného digitálneho riešenia s názvom „Manažment osobných údajov“ (MOU) a dokonca navrhnúť jej možnú nadstavbu?

PRIPRAVUJEME
ZREALIZOVANÉ

Digitálni seniori

Máš super nápady a chcel by si vymyslieť interaktívny spôsob, ako motivovať seniorov k používaniu digitálnych zariadení, zvýšiť ich e-gramotnosť, či poučiť ich o nástrahách v online priestore?

ZREALIZOVANÉ

Hacknime dezinformácie

Dezinformácie sú jedna z kľúčových tém pri polarizácii spoločnosti. Vďaka inovatívnemu víkendu máme možnosť priniesť niekoľko kreatívnych riešení, ktoré nám pomôžu vytvoriť kvalitnejšie spoločenské prostredie.

Hlavné benefity pre účastníkov hackathonu

Prize money v hodnote až 6000 €

Riešenie s celospoločenským dopadom

Efektívna digitalizácia Slovenska
Nové kontakty v TECH a startup komunite
Skvelý networking a kontakty
Vyhradené finančné prostriedky až do výšky 100 000 Eur bez DPH pre vlastníka témy na implementáciu riešenia z hackathonu

Prečo Hackathony a Campus Cowork?

0 +

rokov skúseností s organizáciou inovatívnych eventov

0

úspešne zorganizovaných hackathonov0

unikátny a inšpiratívny event priestor

Široká sieť kontaktov v startup a biznis prostredíAko prebieha organizácia hackathonu

Vyhlásenie verejnej výzvy na témy hackathonov
1.
Vyhlásenie tzv. challenges, ktoré bude konkrétny hackathon riešiť
3.

Hackovanie + prezentácia výsledkov

5.

Možnosť implementovať svoje nápady

7.
2.
Identifikácia najlepších tém/ problémov verejnej správy, na ktoré budú zorganizované hackathony
4.

Scouting kreatívnych riešiteľov

6.

Prize money pre prvé 3 miesta

Ako sa tvorí téma hackathonu

1.

Analýza súčasnej situácie

2.

Identifikácia problému a témy

3.

Vyhlásenie verejnej výzvy

4.

Scouting kreatívnych riešiteľov

5.

Hackovanie + prezentácia výsledkov

6.

Scouting kreatívnych riešiteľov

7.
Potenciál rozvoja riešenia s Vlastníkom témy

Testimonials

Napísali o nás