Moje dáta

Tvorba revolučných digitálnych
riešení s využitím osobných údajov
z verejnej správy.

Máš nápad ako využiť dostupné údaje z verejnej správy na vytvorenie inovatívnej digitálnej platformy pre občanov alebo podnikateľov? Chceš byť pri vzniku pripravovaného digitálneho riešenia s názvom „Manažment osobných údajov“ (MOU) a dokonca navrhnúť jeho možnú nadstavbu? 

Prize money pre víťaza: 3000 €

Prize money pre víťazov:

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

Moje-data

Opis východiskovej situácie

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci Dátového programu realizuje projekt MOU – Manažment osobných údajov, alebo mobilnú aplikáciu pre občanov a podnikateľov, ktorá umožní:

Ciele hackathonu

Témou hackathonu je experimentovanie s možnosťami využitie dostupných údajov z verejnej správy na základe súhlasu občanov. Potenciál inovácií nie je ohraničený! Zámerom je objaviť a preskúmať nové príležitosti a prípady použitia a priniesť nové a nekonvenčné pohľady a perspektívu.

Prečo organizujeme MOU hackathon?

Počet aplikácií tretích strán, ktoré postaví komunita nad otvoreným API informačných systémov vo verejnej správe patrí ku kľúčovým výkonnostným indikátorom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a súvisiacich programov.

Realizáciou hackathonu dôjde k výraznému zvýšeniu zapojenia komunity do prípravy nových digitálnych riešení pre občanov a podnikateľov, či dokonca k vytvoreniu novej pridanej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

API MOU je založené na Solid Project. Chceme pomôcť zakladateľovi internetu Tim Bernes-Leemu ho “opraviť”, aby sa s dátami narábalo férovejšie s ohľadom na súkromie a aby ich mali používatelia pod kontrolou. Spoločne ukážeme, že nové typy služieb, ktoré môžu podniky vytvárať nad touto vylepšenou verziou internetu, majú prínos.

Aftermovie z Hackathonu - MOJE DÁTA

1. Demaskovanie dezinformácií
 • Rozpoznávanie dezinformácií a iného škodlivého obsahu pomocou smart technológií

 • Označovanie škodlivého obsahu na internete automatizovanou formou

 • Overovanie informácií zo sociálnych sietí
2. Mediálna gramotnosť
 • Testovanie mediálnej gramotnosti interaktívnou formou

 • Rozpoznávanie dezinformácií interaktívnou formou (napr. hra, test, iné…)

 • Zvyšovanie povedomia a odolnosti voči dezinformáciám, budovanie dôvery v mainstreamové a verejnoprávne médiá

Výhercovia

tim-valec

1. miesto: Tím Valec

Opis riešenia:
„Riešenie uľahčujúce onboarding firiem, malých a stredne veľkých podnikateľov do MOU aplikácie pomocou moderných technológií a overených UX princípov.“

tim-meltflex

2. miesto: Tím MeltFlex

Opis riešenia:
„Ich riešenie môžu občania využiť najmä v krízových životných situáciách, kedy nutne potrebujú pomoc lekárov.“

tim-wezeo

3. miesto: Tím Grizzly (aka Wezeo II)

Opis riešenia:
„Navrhli riešenie, ktoré zlepšuje registráciu do aplikácie Manažmentu osobných údajov a uľahčenie vyplnenia potrebných dokumentov, ktoré občania potrebujú pri komunikácii s úradmi.“

5 oblastí projektu MOU, podľa ktorých sú následne
členené biznis služby realizované v projekte MOU.

Spravovať svoje údaje

Ako dotknutá osoba chcem mať prístup k svojím údajom a byť informovaná o ich zmene či vymazaní. Chcem mať možnosť žiadať o ich opravu alebo vymazanie.

Využiť svoje údaje

Ako dotknutá osoba chcem, s víziou lepších služieb, umožniť zdieľanie svojich osobných údajov na základe môjho súhlasu a aktívne rozhodovať o ich ďalšom využití.

Sledovať prístupy k svojim údajom

Ako dotknutá osoba chcem rozhodovať o obmedzení spracovania svojich osobných údajov, byť informovaná o prístupe k nim a mať možnosť namietať ich spracovanie.

Efektívna a bezpečná komunikácia

Ako správca IS MOU chceme efektívne spravovať služby, poskytovateľov aj konzumentov, aby sme vedeli zabezpečiť autenticitu a bezpečnosť údajov.

Overenie digitálnych konceptov

Chceme overiť moderné digitálne koncepty verifiable ID, smart contracts, adresné služby, inteligentný asistent, aby sme mohli poskytovať lepšie služby.

Challenges - výzvy hackathonu

1. Výzva pre hackerov – odmena spolu 6000€ Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej bude možné vybrané údaje využiť k vytvoreniu nových a užitočných digitálnych riešení pre občanov alebo podnikateľov. Prvé, druhé a tretie výherné riešenie bude ocenené finančnou výhrou. Typy očakávaných digitálnych služieb:
 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

2. Bonusová výzva – odmena mesiac v Campus Cowork Binarium zadarmo

Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej budú môcť subjekty tretích strán získať prístup k údajom verejnej správy, implementovať ich do inovatívnych služieb a tak poskytnúť pridanú hodnotu občanom, či podnikateľom.

Výherné riešenie bude ocenené cenou poroty.

Typy očakávaných digitálnych služieb:

 • Interactive testing of the media literacy

 • Interactive identification of disinformation (e.g. a game, a test, other…)

 • Increasing of awareness and resistance against disinformation, building trust towards mainstream and state media

Challenges - výzvy hackathonu

1. Výzva pre hackerov

Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej bude možné vybrané údaje využiť k vytvoreniu nových a užitočných digitálnych riešení pre občanov alebo podnikateľov.

Prvé, druhé a tretie výherné riešenie bude ocenené finančnou výhrou.

Typy očakávaných digitálnych služieb:

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

2. Bonusová výzva

Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej budú môcť subjekty tretích strán získať prístup k údajom verejnej správy, implementovať ich do inovatívnych služieb a tak poskytnúť pridanú hodnotu občanom, či podnikateľom.

Výherné riešenie bude ocenené cenou poroty.

Typy očakávaných digitálnych služieb:

 • Interactive testing of the media literacy

 • Interactive identification of disinformation (e.g. a game, a test, other…)

 • Increasing of awareness and resistance against disinformation, building trust towards mainstream and state media

Príklady možných tém
navrhovaného riešenia

Hlavná výzva

Narodenie dieťaťa na území SR / v cudzine
Odchod do dôchodku
Presťahovanie
Založenie obchodnej spoločnosti

Bonusová výzva

Zľavy pri cestovaní pre študentov / dôchodcov
Založenie bankového účtu

Vybavenie úveru / hypotéky
pre FO a PO

Hackathon - Seniori v digitálnom svete

Príklady očakávaných riešení

vo forme PoC alebo prototypu

Webová aplikácia

Virtuálne svety, hry a simulácie
(online / v rámci webovej aplikácie)
Digitálny komiks

Program

Piatok – 23. jún 2023

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov + ranná káva9:00 – 9:20

Slávnostné otvorenie

Krátky príhovor minister MIRRI Peter Balík

Generálny riaditeľ Sekcie inovácií a strategických investícií Stanislav Voskár

a  Viktor Štefaňák za Campus Cowork9:20 – 9:40
Vysvetlenie zadania a výziev: Juraj Paulen (MIRRI) & Vojtech Bálint (DXC)9:40 – 10:00

Predstavenie mentorov


10:00 – 13:30

Hackovanie13:30

Obed19:00

Večera + networking20:00 – 00:00

Hackovanie

Sobota – 24. jún 2023

00:00 – 8:00

Hackovanie8:00 – 9:30

Raňajky13:00

Obed13:30 – 14:30

Workshop: “Ako vyhrať hackathon” x Martin Veselý (Civitta)15:30

Odovzdanie prototypov pre porotu17:00 – 19:30

Pitch contest súťažiacich + hodnotenie riešení porotou, moderuje Rasťo Iliev19:30 – 20:30

Vyhodnotenie poroty (Cenu odovzdá porotca a štátny tajomník Martin Bezek)20:30 – 23:00

Networking

Výhercovia

1-miesto
1. miesto: Valec

Opis riešenia:

Na základe behaviorálných vied a prvkov gamifikácie vytvorili appku, ktorá seniorov motivuje k tomu, aby si ju otvorili každý deň a mohli sa dokonca porovnávať s inými používateľmi. Cieľom riešenia je sprostredkovať približne 100 tém z rôznych kategórií rozdelených podľa zložitosti prostredníctvom vzdelávacej aplikácie. Ponúka seniorovi interaktívne úlohy a pomocou hry motivuje k opakovaniu znalosti a na druhej strane prostredníctvom súťaživosti s inými používateľmi udržiava seniora v prostredí, kde sa vzdeláva a napreduje.

Martin Nemeček

“Hackathony sú dôkazom, že aj obyčajní ľudia vedia vymyslieť skvelé riešenia na aktuálne problémy. Veríme, že naše riešenie dostane seniorov do popredia digitalizácie.”

2-miesto
2. miesto: T Old Stars

Opis riešenia:

Riešenie s názvom začnime.to je aplikácia s dvoma rozhraniami, jedno, ktoré vidí senior a druhé, ku ktorému má prístup jeho rodina a disponuje admin funkciami. Administrátor tak dokáže svojmu blízkemu seniorovi aktualizovať obsah podľa jeho špecifických potrieb.

Lucia Maková

“Seniori na Slovensku častokrát disponujú tlačidlovým telefónom a boja sa prejsť do digitálneho sveta s dotykovou obrazovkou. Preto sme veľmi radi, že naše riešenie začnime.to zaujalo porotu a budeme môcť prinášať online svet aj pre menej odvážnych seniorov, ktorí chcú, ale boja sa začať”

3-miesto
3. miesto: Fireflies

Opis riešenia:

Digitálny lišiak je riešením, ktoré navrhli na zvýšenie motivácie staršej generácie používať moderné technológie, alebo “učenie seniorov hravou formou”, ako sa orientovať v digitálnom svete. Základom riešenia má byť digitálna príručka, kde si môže senior po absolvovaní školenia trénovať svoje zručnosti v bezpečnom prostredí.

Lukáš Oškera

“Hackathon sa niesol v uvoľnenej atmosfére a dopadol na výbornú. Téma priniesla super zmes konkrétnosti a otvorenosti, čo tímom dávalo veľa priestoru na kreativitu. To sa koniec koncov ukázalo aj na finálnych výstupoch. Mentori boli veľmi nápomocní a čerešničkou na torte boli seniori, vrátane pani Jarky Stanekovej z občianskeho združenia AkSen, ktorí prišli konzultovať riešenia a poskytli názor na vytvorené prototypy po ich priamej užívateľskej skúsenosti. Tešíme sa na to, aké témy prinesie hacknime.to do budúcnosti.”

Často kladené otázky

Zadávateľom a zároveň vlastníkom témy hackathonu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej MIRRI)

Odporúčaná veľkosť tímu je 2 až 5 ľudí (na základe historických skúsenosti z organizácie hackathonov doma aj v zahraničí).

Odporúčané role v time sú:
● TECH účastníkom sa rozumie účastník, ktorý spĺňa aspoň dve kritériá z nasledovných: zvládne písať kód, tj ovláda akýkoľvek programovací jazyk, ovláda dizajnové nástroje, dokáže vytvoriť online prototyp, má vyštudovanú výpočtovú techniku.
● BIZNIS účastníkom sa rozumie účastník, ktorý vie navrhnuté riešenie projektovo manažovat počas hackathonu a na záver, počas finálovej prezentácie, vie riešenie “predať” porote.

Samozrejme, ak účastník tímu nesplní ani jednu z vyššie uvedených kritérií, stále môže preukázať drive, ambíciu, má nápad, je kreatívny, je na hackathone vítaný a nie je diskvalifikovaný.

Zloženie tímov sa môže meniť pred hackathonom. Zloženie tímov je nemenné počas hackahtonu, to znamená, že nemôžu počas hackathonu, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia.

Akonáhle odošleš svoju prihlášku, do 24 hodín ťa kontaktuje (či už mailom, alebo telefonicky) člen tímu hacknime.to s ďalšími informáciami a postupom.

Ak sa prihlásiš po naplnení kapacity, je možné, že nebudeš na hackathon vybraný ako súťažiaci. Uplatňujeme princíp „First come, first served.“

Odporúčané kritériá na účastníka sú:
● skúsenosti v oblasti IT,
● skúsenosti v oblasti dizajnu,
● skúsenosti v oblasti biznisu,
● skúsenosti v oblasti tvorby aplikacii a prototypov
● skúsenosti z práce v “šprintoch”.
● študenti s nápadmi,
● skúsenosti z iných hackathonov
● skúsenosti zo zahraničia, najmä z IT, TECH, dizajn biznisu, startup odvetvia
● Ak má človek drive, má nápad alebo rozpracované riešenie, je vítaný.

1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobný záujem motivuje alebo môže motivovať porotcu/mentora/zamestnanca organizátora/vlastníka témy/súťažiacich konať proti najlepším cieľom hackathonu.

2. Zapájanie sa týchto osôb do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Medzi takéto činností patrí:

● ovplyvňovanie mentorov a poroty s cieľom zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu atď.
● ovplyvňovanie osôb pracujúcich u organizátora, ministerstva alebo v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s organizátorom,
● úmyselná úprava riešení mentorom, resp. prípadný jednostranný mentoring v prospech niektorých riešiteľov,
● zloženie súťažného tímu mentorom, porotcom alebo osobou pracujúcou pre organizátora, vlastníka témy alebo ministerstvo
● a iné.

3. Ak riešiteľ zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať o konflikte záujmov. Ak riešiteľ neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad a možná diskvalifikácia súťažného tímu na hackathone. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor.

Osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená zúčastniť sa na podujatí len po vyplnení a odovzdaní informovaného súhlasu rodiča/zákonného zástupcu organizátorovi alebo s doprovodom rodiča/zákonného zástupcu, počas celej doby trvania podujatia.

Tímy alebo jednotlivci sa môžu prihlásiť do 20. Júna alebo do naplnenia kapacity.

Kapacita je maximálne 60 účastníkov

Hodnotiace kritériá hackathonu

 

 • Splnenie zadania / Relevantnosť/ Funkčnosť: 

 

Skóre od poroty: 1 až 10Riešenie / POC / MVP / Softvér súvisí s témou hackathonu a definovaných výziev

Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje a spĺňa aspoň základné užívateľské funkcie

 • Nápad / Originalita, Jedinečnosť, Kreativita 

 

Skóre od poroty: 1 až 20Aká kreatívna je myšlienka Riešenia / POC / MVP / Softvéru?
Ako je Riešenie / POC / MVP / Softvér / Originálne? 

Je to niečo, čo sa ešte nerobilo, jedinečné aj voči konkurencii?

 

 • Používateľská skúsenosť / Pridaná hodnota (prípadne technický návrh pre riešenia bez frontendu)

 

Skóre od poroty: 1 až 20

Je celková používateľská skúsenosť intuitívna? 

Dáva Riešenie / POC / MVP / Softvér z používateľského UX hľadiska zmysel?

Aký bude dopad (z pohľadu rozsahu) a pridaná hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru pre cieľovú skupinu?


 • Realizovateľnosť / Implementovateľnosť / Životaschopnosť

 

Skóre od poroty: 1 až 30

Naozaj Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje? Je Riešenie / POC / MVP / Softvér ľahké škálovať? Potenciál riešenia byť skutočne zrealizované so zdrojmi, ktoré sú reálne k dispozícii

Ako relevantné je využitie resp. použitie Riešenia / POC / MVP / Softvéru v praxi, na vyriešenie zadanej výzvy


 • Odprezentovanie riešenia porote

 

Skóre od poroty: 1 až 20

Kvalita prezentácie, vizuálna stránka, obsah, podanie informácii zaujímavou formou

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať riešiteľský tím je 100 bodov.

Súťažný tím môže prísť na hackathon s predpripraveným riešním, ale musí byť viditeľné preukázané, že vďaka hackathonu, konzultáciám s mentormi a expertami prišlo k progresu a vylepšeniu jeho predpripraveného riešenia do finálnej podoby smerom k požiadavkám Vlastníka témy. Bude sa hodnotiť progres medzi predpripravenym riešením pred hackathonom a finálnym riešením, ktoré bolo odovzdané porote počas hackathonu.

● Ak má súťažný tím predpripravený prototyp či riešenie, je povinný ho zaslať minimálne 3 dní pred
hackathonom na kontrolu (napr. cez kód na Github link alebo inak (opis, link na web a iné možnosti))

● Organizátor zaznamená predpripravený prototyp či riešenie a informuje o ňom členov mentorského tímu a
poroty, v zložení: Vlastník témy + Organizátor + 2 vybraní experti

● Účastník v rámci submission form pre porotu v rámci hackathonu opíše, aké riešenie mal predpripravené
pred hackathonom (napr. cez kód na Github link alebo inak) a ako ho vylepšil v rámci hackathonu (opäť
textovo aj cez Github link alebo inak). Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii jednotnú submission form.

● Porota v rámci hodnotenia porovná finálne riešenie s predpripravenym riešením a vyhodnotí finálne riešenie
na základe: “Základné hodnotenia, bodová stupnica pre porotu”.

Súťažný tím môže byť diskvalifikovaný organizátorom ak je pristihnutý pri podvádzaní, kopírovaní riešení iných súťažných tímov, vyhotovovaní audio video záznamov, plagiátov a iného typu kopírovania ďalších súťažných tímov, zneužívania informácií iných súťažných tímov, nelegálne získané údaje a dáta od iných súťažných tímov, vytvárania obsahu so zámernom poškodzovania účastníkov alebo inak porušuje etiku súťaženia. Ktokoľvek bude svedkom neférového správania, informuje o ňom organizátora.

Podozrenie na diskvalifikáciu nahlasujú členovia súťažných tímov, prípadne mentori alebo tím vlastníka témy či Organizátora. Podozrenie na neférové správanie sa nahlasuje osobne Organizátorovi. Následne je tím / člen tímu, ktorý sa dopustil porušenia pravidiel, vyzvaný opustiť miestnosť, kde sa hackuje. Pre hladký priebeh a pokračovanie hackathonu budú o diskvalifikácii súťažného tímu zvyšní aktéri upozornení cez najbližšiu prestávku na občerstvenie.

Odstúpenie súťažných tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania hackathonu. Zlúčenie súťažných tímov nie je možné od momentu úvodného check-inu súťažných tímov. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí osobne upovedomiť organizátora.

Pri fyzickom hackathone sa vyžaduje osobná účasť timu. V prípade potreby, alebo životnej situácie, je možnosť, aby člen súťažného tímu hackoval online.

Účasť tímov je bezplatná. Všetko potrebné zastreší Organizátor.

Áno, je možnosť hackovať celú noc.

Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícií počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môže dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie, kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Účastník si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. O zvyšok bude postarané Organizátorom, tzn. štandard je dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady.

Ak chce riešiteľ hackovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícii počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môžu dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Organizátor a Vlastník témy zabezpečí súťažným tímom čo najviac informácií, potrebné k riešeniu zadaných výziev počas hackathonu. Všetky informácie a podklady sa budú týkať témy hackathonu.

Napríklad:
● opis spoločenského problému,
● dátový prieskum
● mediálny výstup
● datasety
● skúsení mentori a experti

Oficiálny jazyk je slovenčina. Niektoré keynote prednášky či workshopy však môžu byť aj v anglickom jazyku.

Organizátor hackathonu garantuje teplú stravu, studené pokrmy či snacky formou bufetov počas celého trvania hackathonu. Takisto bude k dispozícii pitný režim.

Prvé tri miesta, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie budú ocenené prize money nasledovne:

 1. Miesto : 3000 Eur
 2. Miesto: 2000 Eur
 3. Miesto: 1000 Eur

S najlepšími tímami bude prebiehať dialóg smerom k implementácii riešenia s cieľom splnenia potrieb vlastníka témy.

Víťazný tím, ktorý bude implementovať svoje riešenie s Vlastníkom témy uzatvára Licenčnú zmluvu. Ide o nevýhradnú licenciu, ktorá je ohraničená územím Slovenskej republiky a časovo neobmedzená, to znamená, že vôbec neobmedzuje autora v šírení svojho diela v rámci svojich komerčných aktivít. Naopak vlastník témy (vždy inštitúcia verejnej správy) je oprávnená šíriť licenciu v záujme hospodárnosti v rámci verejných inštitúcií. Autor zostáva vlastníkom diela, vlastník témy disponuje len takouto nevýhradnou licenciou. Navyše, ak sa výherné tímy nedohodnú na implementácií víťazného riešenia s Vlastníkom témy, víťazné prize money nemusia vrátiť späť Organizátorovi.

Zoznam mentorov a expertov

Konzultácie s Google

Víťazi získavajú aj nefinančnú odmenu vo forme konzultácie s Google
certifikovaným trénerom podľa vlastného výberu témy
1. miesto Konzultácia v dĺžke 5 hodín

2. miesto
Konzultácia v dĺžke 3 hodiny

3. miesto
Konzultácia v dĺžke 1.5 hodiny

SUPPORTED BY

Chceš byť pri ďalšom kroku
k digitalizácii Slovenska?

Zaregistruj sa

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

Registrácia súťažných tímov je otvorená.
Stačí vyplniť registračný formulár a následne vás budeme včas kontaktovať so všetkými detailami, dostanete všetky informácie o súťaži, aktuality a podrobnosti o challenge.

Galéria