Hackni si vjazd do historického centra mesta

Systém vstupu vozidiel do historického centra Bratislavy

Vytvorenie zjednoteného systému na optimalizáciu povoľovaní vjazdu do historického centra Bratislavy vrátane infraštruktúry na zabezpečenie kontrolovaného vstupu.

Prize money pre víťaza: 3000 €

Prize money pre víťazov:

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

vjazd-do-mesta

Opis témy hackathonu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v súčasnosti regulovaný vstup do historického centra upravený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 z 3.11.2022. Vstup je regulovaný cez manuálnu zábranu. Všetky úkony potrebné pre vybavenie povolenia na vstup je v súčasnosti potrebné vykonať osobne, prípadne poštou. Údaje k povoleniam vstupov jednotlivých vozidiel sú zapísané do interného registratúrneho systému mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a do súboru MS Excel, ktorý je následne zasielaný Mestskej polícii, ktorá vpúšťa vozidlá po manuálnej (kamerovej) identifikácii vozidla na základe EČV.

V súčasnosti nie je digitalizovaný ani jeden proces, nezbierajú, neuchovávajú, ani sa neanalyzujú žiadne dáta, ktoré by mohli viesť ku kvalitnejším službám pre obyvateľov a podnikateľov. Takéto nastavenie systému môže spôsobiť zlyhanie ľudského faktora a neexistuje efektívny systém na kontrolu dodržiavanie pravidiel.

Príklady chýbajúcich informácií:

*Poznámka

Do historického centra musia mať neobmedzený vstup 24/7 a 365 dní v roku všetky motorové vozidlá, ktoré vykonávajú činnosti spojené s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Aftermovie z Hackathonu - Hackni si vjazd
do historického centra mesta

Hackathon - MOJE DÁTA

1. Demaskovanie dezinformácií
 • Rozpoznávanie dezinformácií a iného škodlivého obsahu pomocou smart technológií

 • Označovanie škodlivého obsahu na internete automatizovanou formou

 • Overovanie informácií zo sociálnych sietí
2. Mediálna gramotnosť
 • Testovanie mediálnej gramotnosti interaktívnou formou

 • Rozpoznávanie dezinformácií interaktívnou formou (napr. hra, test, iné…)

 • Zvyšovanie povedomia a odolnosti voči dezinformáciám, budovanie dôvery v mainstreamové a verejnoprávne médiá

5 oblastí projektu MOU, podľa ktorých sú následne
členené biznis služby realizované v projekte MOU.

Spravovať svoje údaje

Ako dotknutá osoba chcem mať prístup k svojím údajom a byť informovaná o ich zmene či vymazaní. Chcem mať možnosť žiadať o ich opravu alebo vymazanie.

Využiť svoje údaje

Ako dotknutá osoba chcem, s víziou lepších služieb, umožniť zdieľanie svojich osobných údajov na základe môjho súhlasu a aktívne rozhodovať o ich ďalšom využití.

Sledovať prístupy k svojim údajom

Ako dotknutá osoba chcem rozhodovať o obmedzení spracovania svojich osobných údajov, byť informovaná o prístupe k nim a mať možnosť namietať ich spracovanie.

Efektívna a bezpečná komunikácia

Ako správca IS MOU chceme efektívne spravovať služby, poskytovateľov aj konzumentov, aby sme vedeli zabezpečiť autenticitu a bezpečnosť údajov.

Overenie digitálnych konceptov

Chceme overiť moderné digitálne koncepty verifiable ID, smart contracts, adresné služby, inteligentný asistent, aby sme mohli poskytovať lepšie služby.

Výhercovia

zarf

1. miesto: Tím ZARF

Opis riešenia:
„Ich riešenie bolo postavené na zdigitalizovaní vytvárania a vybavovania žiadostí skrz formulár, vrátane monitorovania vstupov do pešej zóny pomocou automatizovaného systému čítania EČV všetkých vozidiel. Vďaka takto navrhnutému postupu bude možné zasielať pokuty pri neoprávnenom prekročení, informovať policajné zložky v reálnom čase, a vytvárať štatistiky pre mestskú časť BA Staré Mesto. Pridanou hodnotou riešenia je, že jeho implementácia nevyžaduje drahé systémy a skladá sa z troch častí – digitálny formulár s klientskou zónou, systém pre automatické schvaľovanie žiadostí vrátane admin panelu pre mesto, a automatizovaný systém na samotnom vjazde do centra mesta.

fireflies

2. miesto: Tím Fireflies

Opis riešenia:
„Navrhli odstránenie existujúcich pilomatov a zavedenie kontroly vstupu pomocou kamier s automatickým rozpoznávaním záchranných zložiek. Ich riešenie pokryje existujúce diery, cez ktoré vodiči obchádzajú zabezpečenie centra. Predstavené kamerové riešenie je cenovo realizovateľné, škálovateľné a odstraňuje potrebu 24h fyzického monitorovania pilomatov či iné problémy, ktoré sú s nimi spojené, ako napríklad nehodovosť. Zaujímavou súčasťou sú identifikované rizikové zóny a projektový plán s konkrétnymi krokmi na zlepšenie situácie.

wezeo

3. miesto: Tím Wezeo

Opis riešenia:
„Svoje riešenie na začiatok postavili na návrhu architektúry systému a jeho funkcionalít vo flowcharte, pričom následne sa zamerali na to, aby používateľov navrhnutá aplikácia sprevádzala celým procesom žiadosti, a v prípade potreby im aj pomohla pomocou jednoduchého chatbota. Systém obsahuje možnosť vytvorenia účtov pre zamestnancov Policajného Zboru, ktorí vedia pomocou kamery v telefóne naskenovať a skontrolovať vozidlo pomocou EČV. Následne cez backoffice vedia zamestnanci mesta schvaľovať žiadosti a kontrolovať dodržiavanie pravidiel.“

Challenges - výzvy hackathonu

Výzva pre hackerov

Navrhni koncept/prototyp pre automatizované riešenie regulovaného
vstupu vozidiel do historického centra mesta.

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

Challenges - výzvy hackathonu

1. Výzva pre hackerov

Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej bude možné vybrané údaje využiť k vytvoreniu nových a užitočných digitálnych riešení pre občanov alebo podnikateľov.

Prvé, druhé a tretie výherné riešenie bude ocenené finančnou výhrou.

Typy očakávaných digitálnych služieb:

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

2. Bonusová výzva

Navrhni prototyp, t.j. nadstavbu informačného systému Moje dáta, vďaka ktorej budú môcť subjekty tretích strán získať prístup k údajom verejnej správy, implementovať ich do inovatívnych služieb a tak poskytnúť pridanú hodnotu občanom, či podnikateľom.

Výherné riešenie bude ocenené cenou poroty.

Typy očakávaných digitálnych služieb:

 • Interactive testing of the media literacy

 • Interactive identification of disinformation (e.g. a game, a test, other…)

 • Increasing of awareness and resistance against disinformation, building trust towards mainstream and state media

Od hackathonu očakávame riešenie, ktoré bude
šetriť čas a náklady
všetkým subjektom a bude:

Digitálne
Moderné
Prehľadné
Užívateľsky prijateľné
Efektívne
Škálovateľné

Hackathon - Seniori v digitálnom svete

Príklady očakávaných riešení

vo forme PoC alebo prototypu

Webová aplikácia

Virtuálne svety, hry a simulácie
(online / v rámci webovej aplikácie)
Digitálny komiks

Program

Piatok – 8. septembra 2023

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov + ranná káva9:00 – 9:20

Slávnostné otvorenie – príhovor

Minister MIRRI SR – Peter Balík

Vicestarosta Bratislava – Staré Mesto – Petr Skalník

Campus Cowork – Viktor Štefaňák9:20 – 9:40
Vysvetlenie zadania a výzvy:

Projektová manažérka Bratislava – Staré Mesto – Lucia Lanáková

Vedúci referátu informatiky – Bratislava – Staré Mesto – Rudolf Holos9:40 – 10:00

Predstavenie mentorov


10:00 – 13:30

Hackovanie13:30

Obed19:00

Večera + networking20:00 – 00:00

Hackovanie

Sobota – 9. septembra 2023

00:00 – 8:00

Hackovanie8:00 – 9:30

Raňajky13:00

Obed13:30 – 14:30

Workshop: “Ako vyhrať hackathon”15:30

Odovzdanie prototypov pre porotu17:00 – 19:30

Pitch contest súťažiacich + hodnotenie riešení porotou, moderuje Rasťo Iliev19:30 – 20:30

Vyhodnotenie poroty

Ceny za MIRRI SR odovzdá štátna tajomníčka pre regionálny rozvoj – Barbora Lukáčová a vicestarosta Bratislava – Staré Mesto – Petr Skalník20:30 – 23:00

Networking

Výhercovia

1-miesto
1. miesto: Valec

Opis riešenia:

Na základe behaviorálných vied a prvkov gamifikácie vytvorili appku, ktorá seniorov motivuje k tomu, aby si ju otvorili každý deň a mohli sa dokonca porovnávať s inými používateľmi. Cieľom riešenia je sprostredkovať približne 100 tém z rôznych kategórií rozdelených podľa zložitosti prostredníctvom vzdelávacej aplikácie. Ponúka seniorovi interaktívne úlohy a pomocou hry motivuje k opakovaniu znalosti a na druhej strane prostredníctvom súťaživosti s inými používateľmi udržiava seniora v prostredí, kde sa vzdeláva a napreduje.

Martin Nemeček

“Hackathony sú dôkazom, že aj obyčajní ľudia vedia vymyslieť skvelé riešenia na aktuálne problémy. Veríme, že naše riešenie dostane seniorov do popredia digitalizácie.”

2-miesto
2. miesto: T Old Stars

Opis riešenia:

Riešenie s názvom začnime.to je aplikácia s dvoma rozhraniami, jedno, ktoré vidí senior a druhé, ku ktorému má prístup jeho rodina a disponuje admin funkciami. Administrátor tak dokáže svojmu blízkemu seniorovi aktualizovať obsah podľa jeho špecifických potrieb.

Lucia Maková

“Seniori na Slovensku častokrát disponujú tlačidlovým telefónom a boja sa prejsť do digitálneho sveta s dotykovou obrazovkou. Preto sme veľmi radi, že naše riešenie začnime.to zaujalo porotu a budeme môcť prinášať online svet aj pre menej odvážnych seniorov, ktorí chcú, ale boja sa začať”

3-miesto
3. miesto: Fireflies

Opis riešenia:

Digitálny lišiak je riešením, ktoré navrhli na zvýšenie motivácie staršej generácie používať moderné technológie, alebo “učenie seniorov hravou formou”, ako sa orientovať v digitálnom svete. Základom riešenia má byť digitálna príručka, kde si môže senior po absolvovaní školenia trénovať svoje zručnosti v bezpečnom prostredí.

Lukáš Oškera

“Hackathon sa niesol v uvoľnenej atmosfére a dopadol na výbornú. Téma priniesla super zmes konkrétnosti a otvorenosti, čo tímom dávalo veľa priestoru na kreativitu. To sa koniec koncov ukázalo aj na finálnych výstupoch. Mentori boli veľmi nápomocní a čerešničkou na torte boli seniori, vrátane pani Jarky Stanekovej z občianskeho združenia AkSen, ktorí prišli konzultovať riešenia a poskytli názor na vytvorené prototypy po ich priamej užívateľskej skúsenosti. Tešíme sa na to, aké témy prinesie hacknime.to do budúcnosti.”

Často kladené otázky

Zadávateľom a zároveň vlastníkom témy hackathonu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Odporúčaná veľkosť tímu je 2 až 5 ľudí (na základe historických skúsenosti z organizácie hackathonov doma aj v zahraničí).

Odporúčané role v time sú:
● TECH účastníkom sa rozumie účastník, ktorý spĺňa aspoň dve kritériá z nasledovných: zvládne písať kód, tj ovláda akýkoľvek programovací jazyk, ovláda dizajnové nástroje, dokáže vytvoriť online prototyp, má vyštudovanú výpočtovú techniku.
● BIZNIS účastníkom sa rozumie účastník, ktorý vie navrhnuté riešenie projektovo manažovat počas hackathonu a na záver, počas finálovej prezentácie, vie riešenie “predať” porote.

Samozrejme, ak účastník tímu nesplní ani jednu z vyššie uvedených kritérií, stále môže preukázať drive, ambíciu, má nápad, je kreatívny, je na hackathone vítaný a nie je diskvalifikovaný.

Zloženie tímov sa môže meniť pred hackathonom. Zloženie tímov je nemenné počas hackahtonu, to znamená, že nemôžu počas hackathonu, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia.

Akonáhle odošleš svoju prihlášku, do 24 hodín ťa kontaktuje (či už mailom, alebo telefonicky) člen tímu hacknime.to s ďalšími informáciami a postupom.

Ak sa prihlásiš po naplnení kapacity, je možné, že nebudeš na hackathon vybraný ako súťažiaci. Uplatňujeme princíp „First come, first served.“

Odporúčané kritériá na účastníka sú:
● skúsenosti v oblasti IT,
● skúsenosti v oblasti dizajnu,
● skúsenosti v oblasti biznisu,
● skúsenosti v oblasti tvorby aplikacii a prototypov
● skúsenosti z práce v “šprintoch”.
● študenti s nápadmi,
● skúsenosti z iných hackathonov
● skúsenosti zo zahraničia, najmä z IT, TECH, dizajn biznisu, startup odvetvia
● Ak má človek drive, má nápad alebo rozpracované riešenie, je vítaný.

1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobný záujem motivuje alebo môže motivovať porotcu/mentora/zamestnanca organizátora/vlastníka témy/súťažiacich konať proti najlepším cieľom hackathonu.

2. Zapájanie sa týchto osôb do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Medzi takéto činností patrí:

● ovplyvňovanie mentorov a poroty s cieľom zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu atď.
● ovplyvňovanie osôb pracujúcich u organizátora, ministerstva alebo v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s organizátorom,
● úmyselná úprava riešení mentorom, resp. prípadný jednostranný mentoring v prospech niektorých riešiteľov,
● zloženie súťažného tímu mentorom, porotcom alebo osobou pracujúcou pre organizátora, vlastníka témy alebo ministerstvo
● a iné.

3. Ak riešiteľ zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať o konflikte záujmov. Ak riešiteľ neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad a možná diskvalifikácia súťažného tímu na hackathone. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor.

Osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená zúčastniť sa na podujatí len po vyplnení a odovzdaní informovaného súhlasu rodiča/zákonného zástupcu organizátorovi alebo s doprovodom rodiča/zákonného zástupcu, počas celej doby trvania podujatia.

Tímy alebo jednotlivci sa môžu prihlásiť do 6. septembra alebo do naplnenia kapacity.

Kapacita je maximálne 60 účastníkov

Hodnotiace kritériá hackathonu

 • Splnenie zadania / Relevantnosť/ Funkčnosť: 

Skóre od poroty: 1 až 10
Riešenie / POC / MVP / Softvér súvisí s témou hackathonu a definovaných výziev

Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje a spĺňa aspoň základné užívateľské funkcie

 

 • Nápad / Originalita, Jedinečnosť, Kreativita 

Skóre od poroty: 1 až 20
Aká kreatívna je myšlienka Riešenia / POC / MVP / Softvéru?
Ako je Riešenie / POC / MVP / Softvér / Originálne? 

Je to niečo, čo sa ešte nerobilo, jedinečné aj voči konkurencii?

 • Používateľská skúsenosť / Pridaná hodnota (prípadne technický návrh pre riešenia bez frontendu)

Skóre od poroty: 1 až 20

Je celková používateľská skúsenosť intuitívna? 

Dáva Riešenie / POC / MVP / Softvér z používateľského UX hľadiska zmysel?

Aký bude dopad (z pohľadu rozsahu) a pridaná hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru pre cieľovú skupinu?

 

 • Realizovateľnosť / Implementovateľnosť / Životaschopnosť

Skóre od poroty: 1 až 30

Naozaj Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje? Je Riešenie / POC / MVP / Softvér ľahké škálovať? Potenciál riešenia byť skutočne zrealizované so zdrojmi, ktoré sú reálne k dispozícii

Ako relevantné je využitie resp. použitie Riešenia / POC / MVP / Softvéru v praxi, na vyriešenie zadanej výzvy

 

 • Odprezentovanie riešenia porote

Skóre od poroty: 1 až 20

Kvalita prezentácie, vizuálna stránka, obsah, podanie informácii zaujímavou formou

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať riešiteľský tím je 100 bodov.

Súťažný tím môže prísť na hackathon s predpripraveným riešním, ale musí byť viditeľné preukázané, že vďaka hackathonu, konzultáciám s mentormi a expertami prišlo k progresu a vylepšeniu jeho predpripraveného riešenia do finálnej podoby smerom k požiadavkám Vlastníka témy. Bude sa hodnotiť progres medzi predpripravenym riešením pred hackathonom a finálnym riešením, ktoré bolo odovzdané porote počas hackathonu.

● Ak má súťažný tím predpripravený prototyp či riešenie, je povinný ho zaslať minimálne 3 dní pred
hackathonom na kontrolu (napr. cez kód na Github link alebo inak (opis, link na web a iné možnosti))

● Organizátor zaznamená predpripravený prototyp či riešenie a informuje o ňom členov mentorského tímu a
poroty, v zložení: Vlastník témy + Organizátor + 2 vybraní experti

● Účastník v rámci submission form pre porotu v rámci hackathonu opíše, aké riešenie mal predpripravené
pred hackathonom (napr. cez kód na Github link alebo inak) a ako ho vylepšil v rámci hackathonu (opäť
textovo aj cez Github link alebo inak). Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii jednotnú submission form.

● Porota v rámci hodnotenia porovná finálne riešenie s predpripravenym riešením a vyhodnotí finálne riešenie
na základe: “Základné hodnotenia, bodová stupnica pre porotu”.

Súťažný tím môže byť diskvalifikovaný organizátorom ak je pristihnutý pri podvádzaní, kopírovaní riešení iných súťažných tímov, vyhotovovaní audio video záznamov, plagiátov a iného typu kopírovania ďalších súťažných tímov, zneužívania informácií iných súťažných tímov, nelegálne získané údaje a dáta od iných súťažných tímov, vytvárania obsahu so zámernom poškodzovania účastníkov alebo inak porušuje etiku súťaženia. Ktokoľvek bude svedkom neférového správania, informuje o ňom organizátora.

Podozrenie na diskvalifikáciu nahlasujú členovia súťažných tímov, prípadne mentori alebo tím vlastníka témy či Organizátora. Podozrenie na neférové správanie sa nahlasuje osobne Organizátorovi. Následne je tím / člen tímu, ktorý sa dopustil porušenia pravidiel, vyzvaný opustiť miestnosť, kde sa hackuje. Pre hladký priebeh a pokračovanie hackathonu budú o diskvalifikácii súťažného tímu zvyšní aktéri upozornení cez najbližšiu prestávku na občerstvenie.

Odstúpenie súťažných tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania hackathonu. Zlúčenie súťažných tímov nie je možné od momentu úvodného check-inu súťažných tímov. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí osobne upovedomiť organizátora.

Pri fyzickom hackathone sa vyžaduje osobná účasť timu. V prípade potreby, alebo životnej situácie, je možnosť, aby člen súťažného tímu hackoval online.

Účasť tímov je bezplatná. Všetko potrebné zastreší Organizátor.

Áno, je možnosť hackovať celú noc.

Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícií počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môže dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie, kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Účastník si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. O zvyšok bude postarané Organizátorom, tzn. štandard je dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady.

Ak chce riešiteľ hackovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícii počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môžu dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Organizátor a Vlastník témy zabezpečí súťažným tímom čo najviac informácií, potrebné k riešeniu zadaných výziev počas hackathonu. Všetky informácie a podklady sa budú týkať témy hackathonu.

Napríklad:
● opis spoločenského problému,
● dátový prieskum
● mediálny výstup
● datasety
● skúsení mentori a experti

Oficiálny jazyk je slovenčina. Niektoré keynote prednášky či workshopy však môžu byť aj v anglickom jazyku.

Organizátor hackathonu garantuje teplú stravu, studené pokrmy či snacky formou bufetov počas celého trvania hackathonu. Takisto bude k dispozícii pitný režim.

Prvé tri miesta, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie budú ocenené prize money nasledovne:

 1. Miesto : 3000 Eur
 2. Miesto: 2000 Eur
 3. Miesto: 1000 Eur

S najlepšími tímami bude prebiehať dialóg smerom k implementácii riešenia s cieľom splnenia potrieb vlastníka témy.

Víťazný tím, ktorý bude implementovať svoje riešenie s Vlastníkom témy uzatvára Licenčnú zmluvu. Ide o nevýhradnú licenciu, ktorá je ohraničená územím Slovenskej republiky a časovo neobmedzená, to znamená, že vôbec neobmedzuje autora v šírení svojho diela v rámci svojich komerčných aktivít. Naopak vlastník témy (vždy inštitúcia verejnej správy) je oprávnená šíriť licenciu v záujme hospodárnosti v rámci verejných inštitúcií. Autor zostáva vlastníkom diela, vlastník témy disponuje len takouto nevýhradnou licenciou. Navyše, ak sa výherné tímy nedohodnú na implementácií víťazného riešenia s Vlastníkom témy, víťazné prize money nemusia vrátiť späť Organizátorovi.

Zoznam mentorov a expertov

Konzultácie s Google

Víťazi získavajú aj nefinančnú odmenu vo forme konzultácie s Google
certifikovaným trénerom podľa vlastného výberu témy
1. miesto Konzultácia v dĺžke 5 hodín

2. miesto
Konzultácia v dĺžke 3 hodiny

3. miesto
Konzultácia v dĺžke 1.5 hodiny

SUPPORTED BY

Chceš byť pri ďalšom kroku
k digitalizácii Slovenska?

Zaregistruj sa

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

Registrácia súťažných tímov je, pre naplnenie kapacity, zatvorená.

Galéria