Hacknime dezinformácie

Chceš bojovať proti dezinformáciám v online priestore pomocou smart technológií či zvýšiť odolnosť voči nepravdivým informáciám interaktívnou formou?

Prize money až 6000€

image

Zapoj sa do boja
proti dezinformáciám

Dezinformácie predstavujú skutočnú hrozbu pre fungovanie demokratických krajín. Či už sa jedná o oblasť spoločenských tém, politického diania, či zdravotníctva, nepravdivé informácie, ktoré sa virálne šíria pomocou sociálnych sietí a iných médií, priamo ohrozujú občanov Slovenskej republiky.

Krajiny EÚ podnikajú čoraz striktnejšie kroky proti takýmto praktikám, avšak ako sa ukazuje, len inovatívne technologické riešenie môže priniesť výrazný pokrok.

Jedným zo spôsobov ako priniesť a realizovať inovatívne nápady sú hackathony, na ktorých sa stretnú profesionáli a nadšenci z rôznych odborov, aby priniesli konkrétne riešenia na problémy, ktorým naša spoločnosť čelí každý deň.

Práve pre dôležitosť a aktuálnosť tohto problému sme sa rozhodli tému hoaxov a dezinformácií spracovať už počas prvého hackathonu zo série 20-tich eventov, ktorých cieľom je modernizácia a digitalizácia verejnej správy.

Hackathon - Hacknime dezinformácie

1. Demaskovanie dezinformácií
  • Rozpoznávanie dezinformácií a iného škodlivého obsahu pomocou smart technológií

  • Označovanie škodlivého obsahu na internete automatizovanou formou

  • Overovanie informácií zo sociálnych sietí
2. Mediálna gramotnosť
  • Testovanie mediálnej gramotnosti interaktívnou formou

  • Rozpoznávanie dezinformácií interaktívnou formou (napr. hra, test, iné…)

  • Zvyšovanie povedomia a odolnosti voči dezinformáciám, budovanie dôvery v mainstreamové a verejnoprávne médiá

Príklady možných riešení

Mobilná aplikácia
Webová stránka
Digitálny komiks
Virtuálne svety, hry a simulácie
Online test

Program

Piatok – 7. Október

8:00 – 10:30

Registrácia + Otvárací ceremoniál11:00 – 12:30

Štart práce v tímoch12:30
Workshop “Design thinking a stavba MVP”13:30-14:00

Neskorý Obed14:00 – 16:00

Hackovanie16:00 – 18:00

Konzultácie prvotného prototypu s mentormi18:00 – 19:00

Večera19:00 – 24:00

Hackovanie

Sobota – 8. október

00:00 – 8:00
Hackovanie8:00 – 9:00

Raňajky9:00 -12:00

Hackovanie + konzultácie s mentormi12:00 – 13:00

Obed13:00 – 14:00

Workshop “Ako prezentovať nápad pred porotou / ako vytvoriť
kreatívnu prezentáciu”14:00 – 17:00

Vytvorenie krátkej prezentácie alebo videa na odprezentovanie riešenia pred porotou17:00 – 19:00

Pitch contest súťažiacich + Hodnotenie riešení porotou19:00

Vyhodnotenie poroty20:00 – 22:00

After párty + Networking

Výhercovia

ROP_2356
1. miesto: Pishkotky

Marianna Szarková, Marko Tomčík, Jozef Švagerko

Opis riešenia:
„PWA – Celky sú v appke implementované formou gamifikovaných testov, ktoré môžu študenti vypĺňať týždenne. V appke je implementovaný aj súťažný faktor formou skórovania a porovnávania sa v triede. Implementácia – najvhodnejšia cez zriaďovateľov SS, keďže je to najplošnejšia možnosť onboardovania najviac používateľov.“

ROP_2375
2. miesto: DEKK Inštitút

Pavol Kosnáč, Ján Pastorek, Michal Gačko, Dagmar Wikarská

Opis riešenia:
„Zostavili sme chrome extension v podobe „analytického švajčiarskeho nožíka, ktorý kombinuje rôzne ukazovatele dôveryhodnosti webovej stránky (od počtu citácií a zdrojov, na ktoré sa web odvoláva, cez počet zdieľaní a krajín, v ktorých sa web šíri, po API pre sentiment analysis na základe Big-5 personality metriky využívanej psychológiou osobnosti a ďalšie dáta).

Citácie a kde sa weby šíria je užitočné aj pre člena verejnosti či novinára, ďalšie ukazovatele sú užitočné napr. pre štátnych úradníkov a analytikov.“

ROP_2362
3. miesto: Incidental Minds

Boris Brnčal, David Vereš, Maťo Vančo

Opis riešenia:
„Riešením je zmysluplná, zároveň zábavná digitálna hrá v 3D priestore, v ktorej v roli editora revidujete pravdivosť novinových článkov pripravených externými novinármi miestneho médiá a rozhodujete o ich publikovaní.

Politická nálada v meste sa mení aj nezávisle od vašich článkov, tie však napomáhajú zmene jej tendencie. Na konci hry dostáva hráč vyhodnotenie aký režim by v jeho meste vyhral – demokratický alebo autokratický. A teda vyhodnotenie ako úspešne identifikoval dezinformácie.“

Cena poroty

Blip okolo Juraja Bezdeka

Katedra komunikácie okolo Jakub Šuster a jeho tím

Výroky

tomas-1
Tomáš Očenáš

člen poroty a zástupca Startup komunity, CEO Campus Cowork

„Hackathon predčil naše očakávania. Mali sme tu oveľa viac hackerskych tímov ako býva na hackathonoch zvykom. Už 5 až 8 tímov dokáže priniesť veľmi kvalitné riešenia. Teraz sme mali 12 tímov. 9 ľudí nešlo domov a dokonca ani späť! Myslím si, že veľa tímov si prinieslo dobré základy, samozrejme, teraz nastáva tá najdôležitejšia časť, implementácia víťazných riešení.

Našou úlohou, ako inovačného startup centra, bolo priniesť kvalitných hackerov, dizajnérov, kodérov, študentov, idea makerov na jedno miesto a vytvoriť hodnotné riešenia. Našu úlohu sme splnili. Už teraz sa teším na ďalšie hackathony v spolupráci s MIRRI. Poďme ukázať, že vieme kvalitne využiť či už európske, alebo lokálne peniaze z rozpočtov.“

mariana-1

Marianna Szarková

za víťazný tím

„Som veľmi šťastná za nás mini team. Spoznali sme sa v deň hackathonu. Jožo aj Marko mali drive. Sami už vyhrali niekoľko hackathonov a pravidelne sa zúčastňujú takýchto súťaží. Pre mňa osobne to bolo niečo nové. Vedela som, že musím byť na prezentáciu “fresh” a porote naše riešenie predať. Preto som išla medzi piatkom a sobotou spať. Chalani ostali celú noc, „nakódili“ MVP appky a ďalšie navrhované features a vyšlo to. Možno pomohlo tých pár hodín spánku doma v posteli, s kombináciou „hustlenia“ celú noc v coworku. Sme mega šťastní“

Často kladené otázky

Zadávateľom a zároveň vlastníkom témy hackathonu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej MIRRI)

Odporúčaná veľkosť tímu je 2 až 5 ľudí (na základe historických skúsenosti z organizácie hackathonov doma aj v zahraničí).

Odporúčané role v time sú:
● TECH účastníkom sa rozumie účastník, ktorý spĺňa aspoň dve kritériá z nasledovných: zvládne písať kód, tj ovláda akýkoľvek programovací jazyk, ovláda dizajnové nástroje, dokáže vytvoriť online prototyp, má vyštudovanú výpočtovú techniku.
● BIZNIS účastníkom sa rozumie účastník, ktorý vie navrhnuté riešenie projektovo manažovat počas hackathonu a na záver, počas finálovej prezentácie, vie riešenie “predať” porote.

Samozrejme, ak účastník tímu nesplní ani jednu z vyššie uvedených kritérií, stále môže preukázať drive, ambíciu, má nápad, je kreatívny, je na hackathone vítaný a nie je diskvalifikovaný.

Zloženie tímov sa môže meniť pred hackathonom. Zloženie tímov je nemenné počas hackahtonu, to znamená, že nemôžu počas hackathonu, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia.

Akonáhle odošleš svoju prihlášku, do 24 hodín ťa kontaktuje (či už mailom, alebo telefonicky) člen tímu hacknime.to s ďalšími informáciami a postupom.

Ak sa prihlásiš po naplnení kapacity, je možné, že nebudeš na hackathon vybraný ako súťažiaci. Uplatňujeme princíp „First come, first served.“

Odporúčané kritériá na účastníka sú:
● skúsenosti v oblasti IT,
● skúsenosti v oblasti dizajnu,
● skúsenosti v oblasti biznisu,
● skúsenosti v oblasti tvorby aplikacii a prototypov
● skúsenosti z práce v “šprintoch”.
● študenti s nápadmi,
● skúsenosti z iných hackathonov
● skúsenosti zo zahraničia, najmä z IT, TECH, dizajn biznisu, startup odvetvia
● Ak má človek drive, má nápad alebo rozpracované riešenie, je vítaný.

1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobný záujem motivuje alebo môže motivovať porotcu/mentora/zamestnanca organizátora/vlastníka témy/súťažiacich konať proti najlepším cieľom hackathonu.

2. Zapájanie sa týchto osôb do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Medzi takéto činností patrí:

● ovplyvňovanie mentorov a poroty s cieľom zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu atď.
● ovplyvňovanie osôb pracujúcich u organizátora, ministerstva alebo v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s organizátorom,
● úmyselná úprava riešení mentorom, resp. prípadný jednostranný mentoring v prospech niektorých riešiteľov,
● zloženie súťažného tímu mentorom, porotcom alebo osobou pracujúcou pre organizátora, vlastníka témy alebo ministerstvo
● a iné.

3. Ak riešiteľ zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať o konflikte záujmov. Ak riešiteľ neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad a možná diskvalifikácia súťažného tímu na hackathone. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor.

Osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená zúčastniť sa na podujatí len s doprovodom dospelej osoby (zodpovednej za maloletú osobu), počas celej doby trvania podujatia.

Tímy alebo jednotlivci sa môžu prihlásiť do 5. októbra alebo do naplnenia kapacity.

Kapacita je maximálne 60 účastníkov

Hodnotiace kritériá pre porotu pri výbere víťazného riešenia:

1) Základné prvky Riešenia / POC / MVP / Softvéru:

● Funkčnosť (popis):
Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje a spĺňa aspoň základné užívateľské funkcie
Skóre od poroty: 1 až 10
● Splnenie zadania / Relevantnosť (popis):
Riešenie / POC / MVP / Softvér súvisí s témou hackathonu a definovaných výziev
Skóre od poroty: 1 až 10

2) Nápad a prípady použitia Riešenia / POC / MVP / Softvéru:

● Kreativita (popis):
Aká kreatívna je myšlienka Riešenia / POC / MVP / Softvéru?
Skóre od poroty: 1 až 10
● Životaschopnosť (popis):
Ako relevantné je využitie resp. použitie Riešenia / POC / MVP / Softvéru v praxi, na vyriešenie zadanej výzvy
Skóre od poroty: 1 až 10

3) Užívateľská skúsenosť:

● Intuitívnosť / UX Riešenia (popis):
Je celková používateľská skúsenosť intuitívna? Dáva Riešenie / POC / MVP / Softvér z používateľského UX hľadiska
zmysel?
Skóre od poroty: 1 až 10

● Pridaná Hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru (popis):
Aký bude dopad (z pohľadu rozsahu) a pridaná hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru pre cieľovú skupinu?
Skóre od poroty: 1 až 10

4) Implementácia:

● Realizovateľnosť (popis):
Naozaj Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje? Je Riešenie / POC / MVP / Softvér ľahké škálovať? Potenciál
riešenia byť skutočne zrealizované so zdrojmi, ktoré sú reálne k dispozícii
Skóre od poroty: 1 až 10
● Jedinečnosť (popis):
Ako je Riešenie / POC / MVP / Softvér Originálne? Je to niečo, čo sa ešte nerobilo, jedinečné aj voči konkurencii?
Skóre od poroty: 1 až 20

5) Prezentácia

Kvalita prezentácie, vizuálna stránka, obsah, podanie informácii zaujímavou formou
Skóre od poroty: 1 až 10

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať riešiteľský tím je 100 bodov.

Súťažný tím môže prísť na hackathon s predpripraveným riešním, ale musí byť viditeľné preukázané, že vďaka hackathonu, konzultáciám s mentormi a expertami prišlo k progresu a vylepšeniu jeho predpripraveného riešenia do finálnej podoby smerom k požiadavkám Vlastníka témy. Bude sa hodnotiť progres medzi predpripravenym riešením pred hackathonom a finálnym riešením, ktoré bolo odovzdané porote počas hackathonu.

● Ak má súťažný tím predpripravený prototyp či riešenie, je povinný ho zaslať minimálne 3 dní pred
hackathonom na kontrolu (napr. cez kód na Github link alebo inak (opis, link na web a iné možnosti))

● Organizátor zaznamená predpripravený prototyp či riešenie a informuje o ňom členov mentorského tímu a
poroty, v zložení: Vlastník témy + Organizátor + 2 vybraní experti

● Účastník v rámci submission form pre porotu v rámci hackathonu opíše, aké riešenie mal predpripravené
pred hackathonom (napr. cez kód na Github link alebo inak) a ako ho vylepšil v rámci hackathonu (opäť
textovo aj cez Github link alebo inak). Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii jednotnú submission form.

● Porota v rámci hodnotenia porovná finálne riešenie s predpripravenym riešením a vyhodnotí finálne riešenie
na základe: “Základné hodnotenia, bodová stupnica pre porotu”.

Súťažný tím môže byť diskvalifikovaný organizátorom ak je pristihnutý pri podvádzaní, kopírovaní riešení iných súťažných tímov, vyhotovovaní audio video záznamov, plagiátov a iného typu kopírovania ďalších súťažných tímov, zneužívania informácií iných súťažných tímov, nelegálne získané údaje a dáta od iných súťažných tímov, vytvárania obsahu so zámernom poškodzovania účastníkov alebo inak porušuje etiku súťaženia. Ktokoľvek bude svedkom neférového správania, informuje o ňom organizátora.

Podozrenie na diskvalifikáciu nahlasujú členovia súťažných tímov, prípadne mentori alebo tím vlastníka témy či Organizátora. Podozrenie na neférové správanie sa nahlasuje osobne Organizátorovi. Následne je tím / člen tímu, ktorý sa dopustil porušenia pravidiel, vyzvaný opustiť miestnosť, kde sa hackuje. Pre hladký priebeh a pokračovanie hackathonu budú o diskvalifikácii súťažného tímu zvyšní aktéri upozornení cez najbližšiu prestávku na občerstvenie.

Odstúpenie súťažných tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania hackathonu. Zlúčenie súťažných tímov nie je možné od momentu úvodného check-inu súťažných tímov. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí osobne upovedomiť organizátora.

Pri fyzickom hackathone sa vyžaduje osobná účasť timu. V prípade potreby, alebo životnej situácie, je možnosť, aby člen súťažného tímu hackoval online.

Účasť tímov je bezplatná. Všetko potrebné zastreší Organizátor.

Áno, je možnosť hackovať celú noc.

Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícií počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môže dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie, kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Účastník si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. O zvyšok bude postarané Organizátorom, tzn. štandard je dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady.

Ak chce riešiteľ hackovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícii počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môžu dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Organizátor a Vlastník témy zabezpečí súťažným tímom čo najviac informácií, potrebné k riešeniu zadaných výziev počas hackathonu. Všetky informácie a podklady sa budú týkať témy hackathonu.

Napríklad:
● opis spoločenského problému,
● dátový prieskum
● mediálny výstup
● datasety
● skúsení mentori a experti

Oficiálny jazyk je slovenčina. Niektoré keynote prednášky či workshopy však môžu byť aj v anglickom jazyku.

Organizátor hackathonu garantuje teplú stravu, studené pokrmy či snacky formou bufetov počas celého trvania hackathonu. Takisto bude k dispozícii pitný režim.

Prvé tri miesta, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie budú ocenené prize money nasledovne:

  1. Miesto : 3000 Eur
  2. Miesto: 2000 Eur
  3. Miesto: 1000 Eur

S najlepšími tímami bude prebiehať dialóg smerom k implementácii riešenia s cieľom splnenia potrieb vlastníka témy.

Víťazný tím, ktorý bude implementovať svoje riešenie s Vlastníkom témy uzatvára Licenčnú zmluvu. Ide o nevýhradnú licenciu, ktorá je ohraničená územím Slovenskej republiky a časovo neobmedzená, to znamená, že vôbec neobmedzuje autora v šírení svojho diela v rámci svojich komerčných aktivít. Naopak vlastník témy (vždy inštitúcia verejnej správy) je oprávnená šíriť licenciu v záujme hospodárnosti v rámci verejných inštitúcií. Autor zostáva vlastníkom diela, vlastník témy disponuje len takouto nevýhradnou licenciou. Navyše, ak sa výherné tímy nedohodnú na implementácií víťazného riešenia s Vlastníkom témy, víťazné prize money nemusia vrátiť späť Organizátorovi.

Zoznam mentorov a expertov

Zaregistruj sa

Prvé miesto vyhráva 3000€

Registrácia súťažných tímov je otvorená.
Stačí vyplniť registračný formulár a následne vás budeme včas kontaktovať so všetkými detailami, dostanete všetky informácie o súťaži, aktuality a podrobnosti o challenge.

Galéria