My data

Creating revolutionary digital solutions using personal data from public administration.
Do you have an idea how to use available data from public administration to create an innovative digital platform for citizens or entrepreneurs? Do you want to be part of the creation of the upcoming service called “Personal Data Management” and even propose its possible extension?

Prize money for winner: 3000 €

Prize money pre víťazov:

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

Moje-data

Description of the initial situation

As part of the Data Program, the Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (MIRRI SR) implements the MOU project – a mobile application for citizens and entrepreneurs that will enable:

Hackathon's goals

The theme of the hackathon is an experiment. The possibilities of using My data are open and the potential for innovation is not limited. So the intention is to discover and explore new opportunities and use cases and bring new and unconventional insights and perspectives.

Why are we organizing an MOU hackathon?

The number of third-party applications built by the community over the open API of information systems in public administration is one of the key performance indicators of the National Concept of Informatization of Public Administration and related programs. The implementation of the hackathon will significantly increase community involvement in the preparation of new digital solutions for citizens and entrepreneurs. And possibly create new added value for citizens and entrepreneurs.

Aftermovie - My Data

1. Demaskovanie dezinformácií
 • Rozpoznávanie dezinformácií a iného škodlivého obsahu pomocou smart technológií

 • Označovanie škodlivého obsahu na internete automatizovanou formou

 • Overovanie informácií zo sociálnych sietí
2. Mediálna gramotnosť
 • Testovanie mediálnej gramotnosti interaktívnou formou

 • Rozpoznávanie dezinformácií interaktívnou formou (napr. hra, test, iné…)

 • Zvyšovanie povedomia a odolnosti voči dezinformáciám, budovanie dôvery v mainstreamové a verejnoprávne médiá

Výhercovia

tim-valec

1st place: Team Valec

Solution:
“A solution that facilitates the onboarding of companies, small and medium-sized entrepreneurs into the MOU application using modern technologies and proven UX principles.”

tim-meltflex

2nd place: Team MeltFlex

Solution:
“Citizens can use their solution, especially in crisis situations when they urgently need the help of doctors.”

tim-wezeo

3rd place: Tím Grizzly (aka Wezeo II)

Solution:
“They proposed a solution that improves registration for the Personal Data Management application and simplifies the process of filling out the necessary documents that citizens require when communicating with authorities.”

Current challenges

1. Main challenge – Prototype for a digital service

Design a prototype, i.e. extension of the Moje data information system, thanks to which it will be possible to use selected data to create new and useful digital solutions for citizens or entrepreneurs.

Types of digital services expected:

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

2. Bonus challenge
Design a prototype, i.e. extension of the My Data information system, thanks to which third-party entities will be able to gain access to public administration data, implement them into innovative services and thus provide added value to citizens and entrepreneurs.

Types of digital services expected:

 • Interactive testing of the media literacy

 • Interactive identification of disinformation (e.g. a game, a test, other…)

 • Increasing of awareness and resistance against disinformation, building trust towards mainstream and state media

Examples of possible topics
of the solution

Main challenge

Birth of a child in the Slovak Republic / abroad
Retirement
Moving
Establishment of a trading company

Bonus challenge

Discounts on travel for students / pensioners
Opening a bank account
Arrangement of loan / mortgage

Hackathon - Seniori v digitálnom svete

Príklady očakávaných riešení

vo forme PoC alebo prototypu

Webová aplikácia

Virtuálne svety, hry a simulácie
(online / v rámci webovej aplikácie)
Digitálny komiks

Program

Friday – 23. June 2023

8:00 – 9:00

Registration of participants + morning coffee9:00 – 9:15

Opening ceremony – speech by MIRRI representative (GR Stanislav Voskár) and Viktor Štefaňák for Campus Cowork9:15 – 9:40
Explanation of the assignment: Juraj Paulen (MIRRI), Vojtech Bálint (DXC)9:40 – 10:00

Introduction of mentors13:30

Lunch break19:00

Dinner + networking Workshop20:00 – 00:00

Hacking

Saturday – 24. June 2023

00:00 – 8:00

Hacking8:00 – 9:30

Breakfast13:00

Lunch13:30 – 14:30

Workshop: “How to win a hackathon” x Martin Veselý (Civitta)15:30

Submission of prototypes for the jury17:00 – 19:30

Pitch contest of competitors + evaluation of solutions by the jury, moderated by Rasťo Iliev19:30 – 20:30

Evaluation of the jury (MIRRI Minister Peter Balík will present the prizes)20:30 – 23:00

Networking

Výhercovia

1-miesto
1. miesto: Valec

Opis riešenia:

Na základe behaviorálných vied a prvkov gamifikácie vytvorili appku, ktorá seniorov motivuje k tomu, aby si ju otvorili každý deň a mohli sa dokonca porovnávať s inými používateľmi. Cieľom riešenia je sprostredkovať približne 100 tém z rôznych kategórií rozdelených podľa zložitosti prostredníctvom vzdelávacej aplikácie. Ponúka seniorovi interaktívne úlohy a pomocou hry motivuje k opakovaniu znalosti a na druhej strane prostredníctvom súťaživosti s inými používateľmi udržiava seniora v prostredí, kde sa vzdeláva a napreduje.

Martin Nemeček

“Hackathony sú dôkazom, že aj obyčajní ľudia vedia vymyslieť skvelé riešenia na aktuálne problémy. Veríme, že naše riešenie dostane seniorov do popredia digitalizácie.”

2-miesto
2. miesto: T Old Stars

Opis riešenia:

Riešenie s názvom začnime.to je aplikácia s dvoma rozhraniami, jedno, ktoré vidí senior a druhé, ku ktorému má prístup jeho rodina a disponuje admin funkciami. Administrátor tak dokáže svojmu blízkemu seniorovi aktualizovať obsah podľa jeho špecifických potrieb.

Lucia Maková

“Seniori na Slovensku častokrát disponujú tlačidlovým telefónom a boja sa prejsť do digitálneho sveta s dotykovou obrazovkou. Preto sme veľmi radi, že naše riešenie začnime.to zaujalo porotu a budeme môcť prinášať online svet aj pre menej odvážnych seniorov, ktorí chcú, ale boja sa začať”

3-miesto
3. miesto: Fireflies

Opis riešenia:

Digitálny lišiak je riešením, ktoré navrhli na zvýšenie motivácie staršej generácie používať moderné technológie, alebo “učenie seniorov hravou formou”, ako sa orientovať v digitálnom svete. Základom riešenia má byť digitálna príručka, kde si môže senior po absolvovaní školenia trénovať svoje zručnosti v bezpečnom prostredí.

Lukáš Oškera

“Hackathon sa niesol v uvoľnenej atmosfére a dopadol na výbornú. Téma priniesla super zmes konkrétnosti a otvorenosti, čo tímom dávalo veľa priestoru na kreativitu. To sa koniec koncov ukázalo aj na finálnych výstupoch. Mentori boli veľmi nápomocní a čerešničkou na torte boli seniori, vrátane pani Jarky Stanekovej z občianskeho združenia AkSen, ktorí prišli konzultovať riešenia a poskytli názor na vytvorené prototypy po ich priamej užívateľskej skúsenosti. Tešíme sa na to, aké témy prinesie hacknime.to do budúcnosti.”

FAQs

The owner of the topics of the first Hackathon is the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (MIRRI).
The minimum of 2 people including a speaker e.g. a person that will present the idea, and understands the business and the challenge; and a tech expert who is able to create a prototype or a clickable version of the application / web / product.

As soon as you submit your application, a member of the hacknime.to team will contact you within 24 hours (either by email or by phone) with further information and the procedure.

If you register after the capacity is full or you will not match the criteria for the participating teams, you will not be chosen as the participant.

The basic scoring scale includes:

 • Experience in the IT and TECH industry or
 • Experience in design thinking procedures or
 • Experience in the so-called sprint procedures, SCRUM master certificate or
 • Experience in drawing up business plans, new businesses, creating prototypes or MVP or
 • You are a high school student focused on computer technologies, economics, business or design (both product and digital) or
 • You are a student of a university focused on computer technologies, economics, business or design (both product and digital)< /li>
 • If you do not meet any of the above criteria, you can still prove that you have personally participated in at least two hackathons in the past (it is necessary to prove the output of these events)

⇒ If as an adept (or combined your team) meets at least two requirements from the above criteria, you have the right to participate in the hackathon. The more requirements you fulfill, you move up in the ranking.

Teams or individuals will be able to register until June 20th, 2023, or until the maximum capacity.

The attendee capacity is up to 60 people.

Basic elements of the Solution / POC / MVP / Software:

1. Functionality (description):

Solution / POC / MVP / Software works and meets at least basic user functions

Score from the jury: 1 to 10

2. Completion of the assignment / Relevance (description):

Solution / POC / MVP / Software related to the theme of the hackathon and defined challenges

Score from the jury: 1 to 10

Idea and use cases of the Solution / POC / MVP / Software:

1. Creativity (description):

How creative is the idea of ​​the Solution / POC / MVP / Software?

Score from the jury: 1 to 10

2. Viability (description):

How relevant is the use or use of the Solution / POC / MVP / Software in practice, to solve the given challenge

Score from the jury: 1 to 10

User experience:

1. Intuitiveness / UX Solutions (description):

Is the overall user experience intuitive? Does the Solution / POC / MVP / Software make sense from a user UX point of view?

Score from the jury: 1 to 10

2. Added Value of the Solution / POC / MVP / Software (description):

How quickly will the added value of the Solution / POC / MVP / Software become apparent at first use? Is complex documentation required to understand the Solution / POC / MVP / Software?

Score from the jury: 1 to 10

Implementation:

1. Feasibility (description):

Does the Solution / POC / MVP / Software really work? Is the Solution / POC / MVP / Software easy to scale? The potential of the solution to be actually implemented with the resources that are actually available

Score from the jury: 1 to 10

2. Uniqueness (description):

How is the Solution / POC / MVP / Software Original? Is it something that has not been done before, unique even compared to the competition?

Score from the jury: 1 to 10

Presentation

Quality of presentation, visual page, content, presentation of information in an interesting form

Score from the jury: 1 to 10

Total score will determine the winner

The organizer and owner of the hackathon theme has the motivation to bring, based on the innovative hackathon event, new solutions for our company, improvement of existing available solutions or otherwise innovate the current state. The competition team can come to the hackathon with a ready-made solution, but it must be visibly demonstrated that, thanks to the hackathon, consultations with mentors and experts, the transformation of its ready-made solution into the final form for the requirements of the Topic Owner took place.
Participation is free of charge. All costs are covered by the organizer.
Yes, participants will be allowed to continue hacking during the night.
Each participant needs to bring his / her own laptop or any other hardware that he / she needs to work on challenges. Other things will be provided by the organizer such as WiFi, food for the whole day (buffets, breakfast, lunch, dinner, snacks and drinks).
The hackathon organizer guarantees full meals and snacks throughout the entire event in the form of buffets. Drinks are provided as well.
Winning teams will have a chance to participate in the development and implementation of the solution in cooperation with the topic owner.

The winning team, which will implement its solution, concludes a License Agreement with the Theme Owner. This is a non-exclusive license that is limited to the territory of the Slovak Republic and is unlimited in time. This means, it does not limit the author at all in the dissemination of his work as part of his commercial activities. On the contrary, the owner of the topic (always a public administration institution) is authorized to distribute the license in the interest of the economy within public institutions. The author remains the owner of the work, the owner of the topic has only such a non-exclusive license. In addition, if the winning teams do not agree on the implementation of the winning solution with the Theme Owner, the winning prize money may not be returned to the Organizer.

Často kladené otázky

Zadávateľom a zároveň vlastníkom témy hackathonu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej MIRRI)

Odporúčaná veľkosť tímu je 2 až 5 ľudí (na základe historických skúsenosti z organizácie hackathonov doma aj v zahraničí).

Odporúčané role v time sú:
● TECH účastníkom sa rozumie účastník, ktorý spĺňa aspoň dve kritériá z nasledovných: zvládne písať kód, tj ovláda akýkoľvek programovací jazyk, ovláda dizajnové nástroje, dokáže vytvoriť online prototyp, má vyštudovanú výpočtovú techniku.
● BIZNIS účastníkom sa rozumie účastník, ktorý vie navrhnuté riešenie projektovo manažovat počas hackathonu a na záver, počas finálovej prezentácie, vie riešenie “predať” porote.

Samozrejme, ak účastník tímu nesplní ani jednu z vyššie uvedených kritérií, stále môže preukázať drive, ambíciu, má nápad, je kreatívny, je na hackathone vítaný a nie je diskvalifikovaný.

Zloženie tímov sa môže meniť pred hackathonom. Zloženie tímov je nemenné počas hackahtonu, to znamená, že nemôžu počas hackathonu, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia.

Akonáhle odošleš svoju prihlášku, do 24 hodín ťa kontaktuje (či už mailom, alebo telefonicky) člen tímu hacknime.to s ďalšími informáciami a postupom.

Ak sa prihlásiš po naplnení kapacity, je možné, že nebudeš na hackathon vybraný ako súťažiaci. Uplatňujeme princíp „First come, first served.“

Odporúčané kritériá na účastníka sú:
● skúsenosti v oblasti IT,
● skúsenosti v oblasti dizajnu,
● skúsenosti v oblasti biznisu,
● skúsenosti v oblasti tvorby aplikacii a prototypov
● skúsenosti z práce v “šprintoch”.
● študenti s nápadmi,
● skúsenosti z iných hackathonov
● skúsenosti zo zahraničia, najmä z IT, TECH, dizajn biznisu, startup odvetvia
● Ak má človek drive, má nápad alebo rozpracované riešenie, je vítaný.

1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobný záujem motivuje alebo môže motivovať porotcu/mentora/zamestnanca organizátora/vlastníka témy/súťažiacich konať proti najlepším cieľom hackathonu.

2. Zapájanie sa týchto osôb do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Medzi takéto činností patrí:

● ovplyvňovanie mentorov a poroty s cieľom zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu atď.
● ovplyvňovanie osôb pracujúcich u organizátora, ministerstva alebo v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s organizátorom,
● úmyselná úprava riešení mentorom, resp. prípadný jednostranný mentoring v prospech niektorých riešiteľov,
● zloženie súťažného tímu mentorom, porotcom alebo osobou pracujúcou pre organizátora, vlastníka témy alebo ministerstvo
● a iné.

3. Ak riešiteľ zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať o konflikte záujmov. Ak riešiteľ neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad a možná diskvalifikácia súťažného tímu na hackathone. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor.

Osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená zúčastniť sa na podujatí len po vyplnení a odovzdaní informovaného súhlasu rodiča/zákonného zástupcu organizátorovi alebo s doprovodom rodiča/zákonného zástupcu, počas celej doby trvania podujatia.

Tímy alebo jednotlivci sa môžu prihlásiť do 7. decembra alebo do naplnenia kapacity.

Kapacita je maximálne 60 účastníkov

Hodnotiace kritériá pre porotu pri výbere víťazného riešenia:

1) Základné prvky Riešenia / POC / MVP / Softvéru:

● Funkčnosť (popis):
Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje a spĺňa aspoň základné užívateľské funkcie
Skóre od poroty: 1 až 10
● Splnenie zadania / Relevantnosť (popis):
Riešenie / POC / MVP / Softvér súvisí s témou hackathonu a definovaných výziev
Skóre od poroty: 1 až 10

2) Nápad a prípady použitia Riešenia / POC / MVP / Softvéru:

● Kreativita (popis):
Aká kreatívna je myšlienka Riešenia / POC / MVP / Softvéru?
Skóre od poroty: 1 až 10
● Životaschopnosť (popis):
Ako relevantné je využitie resp. použitie Riešenia / POC / MVP / Softvéru v praxi, na vyriešenie zadanej výzvy
Skóre od poroty: 1 až 10

3) Užívateľská skúsenosť:

● Intuitívnosť / UX Riešenia (popis):
Je celková používateľská skúsenosť intuitívna? Dáva Riešenie / POC / MVP / Softvér z používateľského UX hľadiska
zmysel?
Skóre od poroty: 1 až 10

● Pridaná Hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru (popis):
Aký bude dopad (z pohľadu rozsahu) a pridaná hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru pre cieľovú skupinu?
Skóre od poroty: 1 až 10

4) Implementácia:

● Realizovateľnosť (popis):
Naozaj Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje? Je Riešenie / POC / MVP / Softvér ľahké škálovať? Potenciál
riešenia byť skutočne zrealizované so zdrojmi, ktoré sú reálne k dispozícii
Skóre od poroty: 1 až 20
● Jedinečnosť (popis):
Ako je Riešenie / POC / MVP / Softvér Originálne? Je to niečo, čo sa ešte nerobilo, jedinečné aj voči konkurencii?
Skóre od poroty: 1 až 10

5) Prezentácia

Kvalita prezentácie, vizuálna stránka, obsah, podanie informácii zaujímavou formou
Skóre od poroty: 1 až 10

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať riešiteľský tím je 100 bodov.

Súťažný tím môže prísť na hackathon s predpripraveným riešním, ale musí byť viditeľné preukázané, že vďaka hackathonu, konzultáciám s mentormi a expertami prišlo k progresu a vylepšeniu jeho predpripraveného riešenia do finálnej podoby smerom k požiadavkám Vlastníka témy. Bude sa hodnotiť progres medzi predpripravenym riešením pred hackathonom a finálnym riešením, ktoré bolo odovzdané porote počas hackathonu.

● Ak má súťažný tím predpripravený prototyp či riešenie, je povinný ho zaslať minimálne 3 dní pred
hackathonom na kontrolu (napr. cez kód na Github link alebo inak (opis, link na web a iné možnosti))

● Organizátor zaznamená predpripravený prototyp či riešenie a informuje o ňom členov mentorského tímu a
poroty, v zložení: Vlastník témy + Organizátor + 2 vybraní experti

● Účastník v rámci submission form pre porotu v rámci hackathonu opíše, aké riešenie mal predpripravené
pred hackathonom (napr. cez kód na Github link alebo inak) a ako ho vylepšil v rámci hackathonu (opäť
textovo aj cez Github link alebo inak). Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii jednotnú submission form.

● Porota v rámci hodnotenia porovná finálne riešenie s predpripravenym riešením a vyhodnotí finálne riešenie
na základe: “Základné hodnotenia, bodová stupnica pre porotu”.

Súťažný tím môže byť diskvalifikovaný organizátorom ak je pristihnutý pri podvádzaní, kopírovaní riešení iných súťažných tímov, vyhotovovaní audio video záznamov, plagiátov a iného typu kopírovania ďalších súťažných tímov, zneužívania informácií iných súťažných tímov, nelegálne získané údaje a dáta od iných súťažných tímov, vytvárania obsahu so zámernom poškodzovania účastníkov alebo inak porušuje etiku súťaženia. Ktokoľvek bude svedkom neférového správania, informuje o ňom organizátora.

Podozrenie na diskvalifikáciu nahlasujú členovia súťažných tímov, prípadne mentori alebo tím vlastníka témy či Organizátora. Podozrenie na neférové správanie sa nahlasuje osobne Organizátorovi. Následne je tím / člen tímu, ktorý sa dopustil porušenia pravidiel, vyzvaný opustiť miestnosť, kde sa hackuje. Pre hladký priebeh a pokračovanie hackathonu budú o diskvalifikácii súťažného tímu zvyšní aktéri upozornení cez najbližšiu prestávku na občerstvenie.

Odstúpenie súťažných tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania hackathonu. Zlúčenie súťažných tímov nie je možné od momentu úvodného check-inu súťažných tímov. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí osobne upovedomiť organizátora.

Pri fyzickom hackathone sa vyžaduje osobná účasť timu. V prípade potreby, alebo životnej situácie, je možnosť, aby člen súťažného tímu hackoval online.

Účasť tímov je bezplatná. Všetko potrebné zastreší Organizátor.

Áno, je možnosť hackovať celú noc.

Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícií počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môže dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie, kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Účastník si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. O zvyšok bude postarané Organizátorom, tzn. štandard je dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady.

Ak chce riešiteľ hackovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícii počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môžu dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Organizátor a Vlastník témy zabezpečí súťažným tímom čo najviac informácií, potrebné k riešeniu zadaných výziev počas hackathonu. Všetky informácie a podklady sa budú týkať témy hackathonu.

Napríklad:
● opis spoločenského problému,
● dátový prieskum
● mediálny výstup
● datasety
● skúsení mentori a experti

Oficiálny jazyk je slovenčina. Niektoré keynote prednášky či workshopy však môžu byť aj v anglickom jazyku.

Organizátor hackathonu garantuje teplú stravu, studené pokrmy či snacky formou bufetov počas celého trvania hackathonu. Takisto bude k dispozícii pitný režim.

Prvé tri miesta, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie budú ocenené prize money nasledovne:

 1. Miesto : 3000 Eur
 2. Miesto: 2000 Eur
 3. Miesto: 1000 Eur

S najlepšími tímami bude prebiehať dialóg smerom k implementácii riešenia s cieľom splnenia potrieb vlastníka témy.

Víťazný tím, ktorý bude implementovať svoje riešenie s Vlastníkom témy uzatvára Licenčnú zmluvu. Ide o nevýhradnú licenciu, ktorá je ohraničená územím Slovenskej republiky a časovo neobmedzená, to znamená, že vôbec neobmedzuje autora v šírení svojho diela v rámci svojich komerčných aktivít. Naopak vlastník témy (vždy inštitúcia verejnej správy) je oprávnená šíriť licenciu v záujme hospodárnosti v rámci verejných inštitúcií. Autor zostáva vlastníkom diela, vlastník témy disponuje len takouto nevýhradnou licenciou. Navyše, ak sa výherné tímy nedohodnú na implementácií víťazného riešenia s Vlastníkom témy, víťazné prize money nemusia vrátiť späť Organizátorovi.

Mentors

Konzultácie s Google

Víťazi získavajú aj nefinančnú odmenu vo forme konzultácie s Google
certifikovaným trénerom podľa vlastného výberu témy
1. miesto Konzultácia v dĺžke 5 hodín

2. miesto
Konzultácia v dĺžke 3 hodiny

3. miesto
Konzultácia v dĺžke 1.5 hodiny

SUPPORTED BY

Register now

1. place 3000 €​
2. place 2000 €​
3. place 1000 €​

Registration of competition teams is open. Just fill out the registration form and then we will contact you in time with all the details, you will receive all the information about the competition, news and details about the challenge.

Galéria